Blog

Rỏ đựng Caruma / Eneida Tavares

Caruma là chuỗi sản phẩm rỏ đựng, đồ chứa đan tre và làm bằng gốm sứ, hai vật liệu cùng nằm trong một thiết kế nhưng không hòa lẫn hoàn toàn vào nhau. Trong khuôn khổ này hai loại hình thủ công vừa độc lập song không hề xa rời. Rổ đan gợi đến gốc gác Angola của nhà thiết kế Eneida Tavares và có sự gần gũi mang tính thường nhật, tiếp đó phần gốm của sản phẩm cũng tạo một vẻ đẹp khiêm tốn với nhiều giá trị làm nghề.

Bình luận

Loading Facebook Comments ...