Blog

Ghế băng / Bruno Suraski

Ghế băng do Bruno Suraski thiết kế khai thác khía cạnh thân mật trong việc chia sẻ chỗ ngồi ở nơi công cộng (Oslo). Ghế ngồi làm từ các tấm ván nghiêng và mang hai ý nghĩa song song trong hình dáng.

Đầu tiên là dạng xếp gãy khúc thể hiện sự xa lạ trong việc mời người lạ ngồi ghế cùng ở nơi công cộng. Khi mở ra và sử dụng, độ nghiêng và kiểu dáng gần gũi tạo sự thân mật trong xã giao, một ý hiểu ngầm giữa hai người sử dụng trên nền tảng chia sẻ.

Bình luận

Loading Facebook Comments ...