Blog

Trường Sentia / Văn phòng kiến trúc 1+1>2

Trường Sentia là dự án do các thành viên sáng lập của hệ thống giáo dục Koala House khởi tạo. Công trình do văn phòng kiến trúc 1+1>2 thiết kế với diện mạo thể hiện nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục bậc học mầm non, giai đoạn “vàng” trong quá trình phát triển của trẻ.

Ban đầu Koala House là một trường học nhỏ với khoảng 70 học sinh. Qua 15 năm hoạt động, đến nay Trường Sentia là dự án tiếp theo của hệ thống nhằm xây dựng một môi trường học tập cho học sinh ở bậc học phổ thông có cơ hội tiếp nối các giá trị nền tảng đã được xây dựng ở Koala House. Ngày khai trường vừa rồi đánh dấu năm học đầu tiên trường đi vào hoạt động.

Bình luận

Loading Facebook Comments ...
Liên hệ ngay để được báo giá & tư vấn trực tiếp từ các kiến trúc sư của PAM