Blog

Công trình triển lãm tại Serpentine Pavilion 2016 của BIG được trưng bày ở Toronto

Công ty quy hoạch & văn hóa Westbank ở Canada đã lắp đặt lại công trình do BIG thực hiện tại triển lãm Serpentine Pavilion năm 2016 ở trung tâm Toronto, sau khi công trình sắp đặt này được chuyển đi từ London đến nhiều quốc gia khác.

Ảnh: Derek Shapton

Thiết kế của BIG bao gồm 1802 cấu kiện làm bằng sợi thủy tinh cao nhất là hơn 26m và có chiều dài gần 12m. Đây là công trình đầu tiên thuộc triển lãm Serpentine được chuyển đến khu vực Bắc Mỹ. Tại nơi đây cũng sẽ tổ chức triển lãm của công ty Westbank về chủ đề hợp tác giữa những nhà quy hoạch, kiến trúc sư với mục tiêu tập trung chất lượng thiết kế và liên quan đến bối cảnh địa phương.

Ảnh: Derek Shapton
bjarke ingels serpentine pavilion toronto
Ảnh: Derek Shapton
bjarke ingels serpentine pavilion toronto
Ảnh: Derek Shapton
bjarke ingels serpentine pavilion toronto
Ảnh: Derek Shapton
Ảnh: Derek Shapton
bjarke ingels serpentine pavilion toronto
Ảnh: designboom
Ảnh: Jason Wu
Ảnh: Jason Wu

Nguồn: designboom

Bình luận

Loading Facebook Comments ...